Protocol Social Media

(laatste update:16 augustus 2013)


Algemeen
Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Turning Point Sittard. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit en de kwaliteit.
Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van social media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen.

Uitgangspunt is dat men zelf weet hoe men hiermee verstandig omgaat. Het digitale gedrag op social media wijkt niet af van het real life gedrag. Eigenlijk heel eenvoudig. Toch is er verschil in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over social media. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en handreiking te bieden voor meer duidelijkheid
in het grijze gebied in het mediagebruik.
Onder social media verstaan we: Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn en Youtube en de wat minder bekende varianten daarop.


Richtlijnen gebruik Social Media
1. Medewerkers en leden delen kennis en andere waardevolle informatie.
2. Bij publicaties maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens Turning Point Sittard publiceren.
3. Medewerkers en leden van Turning Point Sittard publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media
4. Ga nooit in discussie met iemand (leerling, ouder, etc.) op social media.
5. Leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van Turning Point Sittard – ook als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
6. Medewerkers en leden van Turning Point Sittard zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.
7. Medewerkers en leden van Turning Point Sittard weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.
8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Turning Point Sittard zoeken medewerkers en leden contact hun leiding.
9. Turning Point Sittard zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat door naleving van de privacywetgeving.
10. Turning Point Sittard neemt bij digitale overtredingen van medewerkers, leerlingen en ouders de volgende maatregelen:
- bij de eerste overtreding volgt een gesprek en een waarschuwing
- bij de tweede overtreding volgt een gesprek en een laatste waarschuwing
- bij de derde overtreding volgt automatisch een gesprek en het royement van het lid


Veiligheid
Turning Point Sittard heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van vrijwilligers, leerlingen en ouders. Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan, ook digitaal!