Algemeen:

GTV Turning Point Sittard (hierna genoemd TPS)verleent u hierbij toegang tot www.turningpointsittard.nl (de Website van GTV Turning Point Sittard en Stichting Topturnen Limburg Zuid) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TPS en derden zijn aangeleverd. TPS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TPS.

Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van sessie cookies en tevens maakt deze website ook gebruik van externe cookies van Youtube. Het gebruik van cookies door Youtube valt niet onder deze privacyverklaring omdat TPS geen toegang of controle heeft over deze cookies. TPS maakt gebruik van Youtube om films te tonen. Om deze films te tonen gebruiken wij de no-cookie-optie van Youtube. Hiermee worden er pas cookies van Youtube geplaatst op het moment dat u op de afspeelknop klikt.

Voor de privacyrichtlijnen van YouTube, zie volgende link: http://www.youtube.com/static?gl=US&template=privacy_guidelines

Verwijderen van cookies

Via onderstaande links kunt u per internet browser lezen op welke wijze u de instellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen en cookies kunt verwijderen.

*       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

*       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

*       Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen

*       Safari: http://www.apple.com/nl/privacy/use-of-cookies/

*       Opera (engelse tekst): http://www.opera.com/browser/tutorials/security/cookies/

Beveiliging:

Alle gegevens zoals naam, adresgegevens en e-mailadressen worden in een beveiligde database opgeslagen.

Inzage, correctie en recht van verzet:

Biedt U na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Turning Point Sittard, p.a. Louerstraat 2 6114 CZ Susteren

Aanpassen privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Dit privacy statement is overigens voor een deel via de ICT Recht-disclaimergenerator gegenereerd.