Huisregels Turncentrum Turning Point Sittard

(Laatste update: juli 2012)

1. Het Turncentrum staat open voor iedereen die het centrum gebruikt waarvoor het bedoeld is, n.l. gymnastiek en turnen;

2. In de turnhal als ook in alle andere ruimten dient men de nodige rust te bewaren om de turnsters goed geconcentreerd te kunnen laten werken;

3. Kleedlokalen, kantine en alle andere ruimten dienen in goede staat aangetroffen te worden en na gebruik weer in goede staat achter gelaten te worden;

4. De eerste leiding die het centrum betreedt controleert of alles in orde is, zo niet dan geeft deze de geconstateerde gebreken door aan de manager (veiligheid/ARBO);

5. De eerste leiding die het centrum betreedt maakt de nooddeur in de hal open, zodat bij calamiteiten turnsters en gasten de hal veilig kunnen verlaten(Veiligheid/ARBO);

6. Bij calamiteiten zoals brand is de hoofdleiding verantwoordelijk voor de ontruiming en communicatie met de hulpdiensten;

7. Defecten aan materialen dienen terstond aan de leiding gemeld te worden. De leiding dient dan zo snel mogelijk de melding door te geven aan de manager (ARBO);

8. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine, dus niet in gangen, kleedlokalen, toiletten e.d.. Dit in verband met het aantrekken van ongedierte.

9. Etenswaren en ander afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken;

10. Roken en vuur is ten strengste verboden in het gehele gebouw (gebruikersvergunning);

11. In de kantine is er zelfbediening, d.w.z. dat gebruikte bekers, borden e.d. afgewassen dienen te worden. Genuttigde waren contant afrekenen en in blauwe geldkist leggen (zie Huishoudelijk reglement kantine);

12. Het gebruik van magnesium is toegestaan zonder gebruik van water;

13. Overtollige magnesium wordt na de laatste training opgezogen;

14. Laat geen onnodig licht en/of verwarming branden;

15. Sluit de deuren van de kleedlokalen om stroom te sparen (automatische lichtschakelaar);

16. In de kantine hangt 2e hands kleding e.d. voor de verkoop, afrekenen zoals aangegeven of bij de leiding;

17. Er mogen geen materialen e.d. uit het centrum meegenomen worden, tenzij men hier met de manager een afspraak over heeft gemaakt;

18. Bij vernielingen of ontvreemding van materialen wordt de vernieler/dief aansprakelijk gesteld en zal men de schade moeten betalen;

19. Er mogen geen toestellen en materialen ondeskundig gebruikt worden;

20. Alleen gediplomeerde en bevoegde leiding mag gebruik maken van het turncentrum;

21. Het is niet toegestaan sieraden (oorbellen, kettingen etc.) en piercings te dragen. Dit in verband met de veiligheid en ter bescherming van de turnsters en de materialen/toestellen;

22. Naast deze huisregels beschikt de eigen vereniging ook over een Arbobeleid. Voor vragen hierover en inzage kunt u contact op nemen met de arbo coördinator, Anita Gröters;

23. In het Turncentrum worden ongewenste omgangsvormen: pesten, discrimineren, seksuele intimidatie en agressie en geweld niet getolereerd. Hiervoor zijn strenge gedragsregels opgesteld. Deze zijn bij de manager verkrijgbaar. Er is een vertrouwenspersoon binnen de vereniging: Anita Gröters tel: 06-30597602;

24. Bij het afsluiten dagelijks na de laatste les controleert de leiding:
a. Lopen er geen kranen meer (druppelen)
b. Zijn de kleedlokalen netjes achtergelaten
c. Is de kantine netjes achter gelaten
d. Is de geknoeide magnesium opgezogen
e. Is de verwarming teruggedraaid naar 10 graden
f. Zijn de wc’s doorgespoeld
g. Is de geluidsinstallatie uitgeschakeld
h. Zijn alle lichten uit, behalve de noodverlichting
i. Zijn alle deuren (incl. nooddeur) gesloten

25. In alle overige gevallen die zich voordoen en niet in deze regels zijn vastgelegd beslist het bestuur! Een ieder die zich niet aan de bovenstaande regels houdt, wordt hierop aangesproken en kan zelfs in het uiterste geval de toegang tot het Turncentrum worden geweigerd !