Huishoudelijk Reglement wedstrijdgroepen turnen G.T.V. Turning Point Sittard

(Laatste update: 2 oktober 2016)

1. Algemeen
De wedstrijdgroepen bestaan uit meerdere groepen. In deze groepen is de training speciaal gericht op de voorbereiding alsook deelname aan regionale, nationale, internationale wedstrijden en demonstraties zowel individueel als in teamverband.

2. Lidmaatschap
2.1 Men kan lid worden van de wedstrijdgroep op aanwijzing van het technische kader van de wedstrijdgroep. Het lidmaatschap van de wedstrijdgroep geldt telkens voor de duur van 1 seizoen (van augustus t/m juli).
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en technische prestaties. Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het train(st)ersteam en de KNGU.
2.3 Tussentijds kan het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij: wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijke afwezigheid op de trainingen en het zonder reden weigeren aan wedstrijden/demonstraties deel te nemen.
2.4 Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd, dit i.v.m. de samenstelling en indeling van de groepen voor wedstrijden. Men is lid en blijft lid gedurende het hele seizoen. Dus de betaling gedurende het hele seizoen betalen (van augustus t/m juli). In onderling overleg kan met het bestuur en de hoofdleiding afgesproken worden om tussentijds onder bepaalde voorwaarden het seizoen te beëindigen.

3. Indeling
3.1 Er zijn 4 verschillende wedstrijdgroepen.
3.2 Opbouwgroep: in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar en geeft een directe voorbereiding (basis turnen) voor doorstroming naar de voorselectie.
3.3 Voorselectie: in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar en geeft een directe voorbereiding op een van de wedstrijdgroepen onderbouw verplichte oefenstof NTS. Turnsters gaan dan van af het seizoen dat ze 9 jaar worden hun eerste wedstrijden draaien.
3.4 Wedstrijdgroepen: in de leeftijd van 8 jaar en ouder, uitkomend in de niveaugroepen afhankelijk van hun leeftijd in de bovenbouw van de eredivisie, 1e 2e, 3e en 4e divisie of in de onderbouw N1, N2, N3, N4.
3.5 De vereniging kan besluiten, gezien het aantal niveaus dat landelijk en regionaal aangeboden wordt, om wel/niet uit te komen op bepaalde niveaus. Dit zal in overleg gebeuren met de betrokken turnsters en hun ouders.
3.6 Indien de technische prestatie of motivatie tijdens de wedstrijden, trainingen en clubkampioenschappen onvoldoende zijn, kan het technisch kader besluiten de turnster terug te zetten naar een lager niveau of zelfs naar een recreatiegroep en het lidmaatschap van de wedstrijdgroep te beëindigen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
3.6 Indien de technische prestatie of motivatie tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en de trainingen zeer goed zijn, kan het technisch kader besluiten de turnster op een hoger niveau te plaatsen. Dit zal altijd in overleg met de ouders gebeuren.

4. Kleding
4.1 Het clubpakje is verplicht op de wedstrijden. De club zorgt hier niet voor! Men is hier zelf verantwoordelijk voor! In overleg met de turnsters wordt een clubpakje gekozen voor de termijn van meestal een drietal jaren.
4.2 Tijdens training moet er een turnpakje (eigen) gedragen worden, er mag een legging worden gedragen.
Sokken zijn verplicht om elke training aan te hebben m.n. bij ballet en gymnastische scholing. Een T-shirt is raadzaam om bij de hand te hebben bij moeilijke bewegingen!
4.3 Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het clubpakje verplicht. Bij toestelfinales mag men zelf een keuze maken in overleg met de train(st)er.
4.4 In de winter als het koud is, wordt geadviseerd een trainingspak of joggingspak in de warming-up te dragen om het lichaam enigszins warm  tehouden totdat de turnhal voldoende is opgewarmd.

5. Wedstrijden
5.1 Het deelnemen aan wedstrijden is verplicht, de inschrijving gebeurt aan het begin van het seizoen in de maand oktober (voor 15 oktober). Dit gaat in overleg met de turnster en haar ouders.
5.2 Ouders zorgen bij wedstrijden dat hun kind tijdig aanwezig is (minimaal een half uur van te voren). De leiding geeft tijdig door waar en hoe laat de wedstrijd begint.
Alle informatie komt op de site: www.turningpointsittard.nl te staan of wordt per mail rondgestuurd. Alle info omtrent wedstrijden is altijd op de KNGU Site (www.kngu.nl) of KNGU-Zuid Site (www.zuid.kngu.nl) te vinden!
5.3 De wedstrijdgelden worden per jaar van te voren vastgesteld en dienen voorgaande aan de wedstrijd contant betaald te worden aan de vereniging. Voor seizoen 2016/2017 is dit vastgesteld op € 22,50 per turnster per wedstrijd (dit is het inschrijfgeld voor de westrijd en tegemoetkoming voor de juryleden).
5.4 Deelname aan internationale wedstrijden gaat in overleg met train(st)ers en turnster en haar ouders. Ook hier geldt hetgeen gesteld is in 5.3. De inschrijfgelden variëren per wedstrijd.

6. Clubkampioenschappen
6.1 Elk jaar worden er op het einde van het seizoen de clubkampioenschappen georganiseerd.
6.2 Deelname van de wedstrijdturnsters is verplicht.
6.3 Dit clubkampioenschap is meestal gekoppeld aan de receptie van de kampioenen (plaats 1, 2 en 3 van het afgelopen seizoen op internationale, nationale, districts en Limburgse Kampioenschappen).

7. Trainingen/stages
7.1 Van de turnster wordt verwacht dat zij alle trainingen aanwezig is en op tijd komt (minimaal 10 minuten voor de trainingen aanwezig is).
7.2 Bij verzuim tijdig bericht naar de leiding met opgaaf van reden.
7.3 Bij regelmatig verzuim kan men uit de wedstrijdgroep gezet worden!
7.4 Bij uitzonderlijke prestaties kan de leiding besluiten dat er met turnsters extra getraind wordt en eventueel naar een hoger niveau gezet wordt.
7.5 Van elke turnster wordt verwacht dat zij op de trainingen haar kleding in orde heeft, zelf zorg draagt voor haar turnleertjes en polsbandjes, straps en eventueel pleisters en tape, (een T-shirt bij zich heeft voor het vangwerk van moeilijke elementen) en haar haren goed netjes verzorgd heeft (een staart goed bij elkaar gebonden of gebonden in een wokkel). De kosten hiervoor zijn voor rekening van de turnsters!
7.6 Stages worden regelmatig aangeboden in vakanties. De kosten voor een stage zijn voor de turnsters zelf en dienen van te voren contant betaald worden. Stages hebben geen verplichtend karakter, maar er wordt geadviseerd om er toch aan deel te nemen.
7.7 Elk jaar kunnen en worden turnsters door de vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan ondersteuningstrainingen, regiotrainingen en clinics. Ook voor deze trainingen geldt hetzelfde als in 7.6

8. Medisch
8.1 Er wordt een dringend advies afgegeven om elk jaar wedstrijdturnsters te laten keuren door middel van een uitgebreide keuring bij een sportarts of Sport Medisch Adviescentra.
8.2 We werken op een zo gezond mogelijke basis waarin we de grenzen opzoeken van fysieke en psychologische mogelijkheden van turnsters, maar kunnen niet voorkomen dat er incidenteel blessures ontstaan. Blessures in de zaal worden behandeld volgens EHBO-regels, daarna volgt evaluatie en vervolgtraject: hetgeen kan inhouden controle door ziekenhuis en/of (sport)arts. Blessures worden behandeld door een (sport)arts en sportfysiotherapeut/sportpsycholoog (of mentaal coach). In overleg met de train(st)ers wordt dan een herstelprogramma samengesteld om zo snel mogelijk weer normaal te kunnen functioneren.
8.3 Bij blessures dient men in overleg met de train(st)er af te spreken of men wel/niet kan deelnemen aan de trainingen en welk herstelprogramma gevolgd wordt.
8.4 Op wedstrijden dient de turnster die met een bandage turnt de bandage in huidskleur te dragen, anders volgt per toestel aftrek op de wedstrijd. Bij trainingen kan/mag dit een andere kleur zijn.
8.5 Turnsters zorgen zelf voor tape en ander bandage materiaal.
8.6 Tijdens blessures/ziekte moet men de contributie gewoon doorbetalen, tenzij anders is overeengekomen met het bestuur!
8.7 Turnsters en ouders dienen op de hoogte te zijn van het dopingreglement van de KNGU. Men kan dit downloaden vanaf de site van de KNGU (www.kngu.nl ). Staan medicijnen die kinderen gebruiken (bij bijv. Astma) op de lijst, dan dient men een doktersverklaring af te leveren voordat het wedstrijdseizoen begint bij de train(st)ers. Zij dienen een verzoek in bij de bond voor eventuele dispensatie! 
8.8 Voeding: er wordt in de winterperiode aangeraden om extra Multi vitaminen in te nemen. Gewoon eten is het beste: een speciaal voedingsdieet is niet nodig. Eet vooral niet te vet en ben zuinig met frisdrank. Water is goed en men moet minimaal 1,5 liter water per dag drinken. Eet niet te veel, maar zeker ook niet te weinig!
8.9 Geregeld, soms wekelijks, zal onze mentaal coach aanwezig zijn. Uit observatie of op verzoek van de train(st)er zal de mentaal coach turnsters begeleiden. Veelal gaat dit ook in overleg met de ouders van de betrokken turnster.

9. Contributie en wedstrijd inschrijfgelden
9.1 Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en betalen een hogere contributie dan de recreatieleden. De contributie is afhankelijk van het aantal trainingen. De contributie wordt per maand geheven en moet volgens de betalingsregeling altijd een maand vooruit betaald worden! Zie hiervoor de betalingsregeling op de site!
9.2 De contributie voor seizoen 2016-2017 is vastgesteld op:
- 5 trainingen per week: € 100,00 per maand
- 4 trainingen per week: € 80,00 per maand
- 3 trainingen per week: € 60,00 per maand
- 2 trainingen per week: € 45,00 per maand (Jong Talent groep)
- 1 training per week: € 26,50 per maand (Opbouwgroep)
Een tussentijdse contributiewijziging door de verenigiging kan altijd plaats vinden.
9.3 Als de turnster trainingen bezoekt buiten de trainingen van Turning Point Sittard, zijn de kosten en het vervoer voor eigen rekening (regiotrainingen e.d.).
9.4 Het inschrijfgeld voor wedstrijden (voor 2016/2017 € 22,50 per wedstrijd) is voor rekening van de turnster.
9.4 Voor landelijke wedstrijden is een turnpas verplicht. Deze wordt door de vereniging aangevraagd en de kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster. Deze turnpas is 3 jaar geldig en kosten zijn € 20,00.
9.5 Voor internationale wedstrijden is een FIG paspoort verplicht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster. De kosten hiervoor zijn € 30,00 (Zie hiervoor de site van de KNGU).

10. Choreografie van verplichte oefenstof en keuzeoefenstof
10.1 Ieder lid van de wedstrijdgroep krijgt te maken met choreografie (de mooie dansante bewegingen) op vloer en balk. Voor de instappers, pupillen 1, 2 en Jeugd 1 wordt dit aangeleerd door de desbetreffende train(st)er. Vanaf Jeugd 2 en hoger wordt de keuze-oefenstof aangeleerd door de choreografe van onze vereniging: Dian Niels. Hiervoor worden buiten de normale trainingstijden (meestal in vakanties) afspraken gemaakt. De betaling voor deze oefeningen wordt door de vereniging gedaan. Muziek van de vloeroefening bij de keuzeoefenstof is altijd in overleg met de train(st)er en choreografe!

11. Anders
11.1 Ouders kunnen in de kantine of op de tribune trainingen bezoeken, maar graag niet te vaak. Maak geen contact met uw kind vanuit de kantine/tribune daar dit de training kan beïnvloeden (denk aan veiligheid).
11.2 Aan het begin (rond oktober) en aan het eind (rond juni/juli) zijn er oudergesprekken om het seizoen voor of na te bespreken. Individuele oudergesprekken kunnen afhankelijk van ontstane situaties aangevraagd worden door ouders en/of door train(st)ers gedurende het hele jaar.
11.3 Daar waar het reglement niet in voorziet, wordt naar alle redelijkheid naar een oplossing gezocht en beslist het train(st)ersteam in samenspraak met het bestuur.

 Sittard, 21 september 2016