Huishoudelijk Reglement gebruik kantine G.T.V. Turning Point Sittard

Iedereen kan en mag gebruik maken van de kantine faciliteiten. Ouders en andere belangstellenden kunnen zowel in de kantine onder als boven op de overloop gaan zitten/staan om de lessen te bekijken.

Voor zowel de kantine als de overloop geldt dat er een gezellige sfeer is, maar niet storend is voor de trainingen. Denk eraan om niet vanuit de kantine of overloop contact te leggen met deelnemers van de trainingen. Dit kan leiden tot ongeconcentreerd werken en daardoor kunnen onnodig blessures ontstaan!

Eten en drank kunnen zelfstandig genomen worden en de betaling gaarne in de kas (=blauwe geldkist) leggen.

De kantine dient na gebruik school achter gelaten te worden:
-
Afval dient men in de daarvoor bestemde afvalbakken (gescheiden) te deponeren.
- In de keuken is poetsmateriaal aanwezig om eventueel gemorste etens- en drinkwaren op te ruimen.
- Kopjes, schoteltjes e.d. dienen na gebruik gewassen te worden en op hun plaats teruggeplaatst te worden.
- Apparaten kunnen gebruikt worden (Koffie, Senseo, Waterkoker), maar dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden en uitgezet te worden.

Denk eraan dat de kantine een uithangbordje voor onze vereniging is en wij het graag gezellig maar ook schoon houden.

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van Turning Point Sittard

Datum: juni 2012