Betalingen

(laatste update: 15 augustus 2017 )

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld is eenmalig € 25,-.
U dient dit contant te voldoen als u het inschrijfformulier inlevert.
De eerste twee (proef)lessen zijn gratis.

Bondscontributie:
De bondscontributie bedraagt € 25,- .
Jaarlijks dient u dit bedrag in januari te betalen. (Dit geldt niet voor het jaar waarin het lid inschrijft.)

Contributie:
Turning Point Sittard hanteert een maandcontributie. De maandcontributie dient u vóór iedere eerste dag van de maand te betalen en het liefst per automatische overboeking (zelf regelen a.u.b.)! Er wordt dus altijd een maand vooruit betaald!

Wij werken niet met een automatische incasso.

De contributie dient 12 maanden per jaar betaald te worden, ongeacht vakanties, uitgevallen trainingen of afwezigheid bij trainingen. Er kunnen géén trainingen ingehaald worden.

Mocht u onverhoopt vergeten zijn te betalen, dan ontvangt u na twee maanden een herinnering. Na vier maanden niet te hebben betaald, volgt automatisch royement van het lid en wordt het lid uitgeschreven. De betalingsverplichting blijft wél bestaan!

 

Aantal trainingsuren per week Contributie per maand
   
Recreatief turnen  
1 uur 16,00 euro
2 uur (za 1 + za 2) 22,00 euro
   
Acrogym wedstrijdsport  
1,5 uur (acrogym opstartgroep recreatie di) 20,00 euro
5 uur (acrogym wedstrijdgroep di + do) 40,00 euro
7,5 uur (acrogym wedstrijdgroep di + do + za)   55,00 euro
   
Wedstrijdgroep toestelturnen  
3 uur (opbouwgroep) 30,00 euro
6 uur (jong talent groep) 50,00 euro
9 uur (turnen wedstrijdgroep 3 trainingen) 65,00 euro
12 uur (turnen wedstrijdgroep 4 trainingen) 85,00 euro
16 uur (turnen wedstrijdgroep 5 trainingen) 105,00 euro

Lidmaatschap:
Uw zoon/dochter wordt pas als lid ingeschreven op het moment dat:
- het inschrijfformulier volledig en correct is ingevuld en ingeleverd bij de desbetreffende leiding;
- het inschrijfgeld van € 25,00 contant betaald is.

Inschrijfgelden wedstrijden:
Bij de wedstrijdgroepen wordt de turnsters/acrogymmers voor elke wedstrijd gevraagd om een nader te bepalen bedrag vooraf per wedstrijd contant te voldoen. Deze kosten worden vooraf per wedstrijd medegedeeld.
Te laat of niet tijdig betalen kan uitsluiting van wedstrijden inhouden.

Sponsoring:
Alle bedragen dienen per rekening betaald binnen 14 dagen na verzending van de rekening.

Betalingen:
Alle betalingen gaan
via de bank op rekeningnummer: IBAN NL93ABNA0543702898. BIC code ABNANL2A t.n.v. Turning Point Sittard o.v.v. de naam van het lid en voor hetgeen u betaald!

Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan elke maand schriftelijk of per e-mail worden opgezegd voor de eerste dag van de volgende maand.